suncokret

Stočarstvo

Stočarstvo Srbije 2015: LOŠA POLITIKA POJELA STOKU (2)

Piše: Branislav GULAN

Proizvodnja mesa u Srbiji za dve decenije opala je sa 650.000 na 450.000 tona godišnje. Nekada smo po stanovniku godišnje trošili 65, a danas svega 43 kilograma mesa

Opširnije...
Stočarstvo Srbije 2015: LOŠA POLITIKA POJELA STOKU

Piše:
Branislav GULAN

Od 1980. godine broj grla svinja smanjio se sa 4,5 miliona na četiri miliona 2000. godine i 3,1 miliona 2013. godine. Smanjio se i broj grla goveda - pre 34 godine, bilo ih je dva miliona, 2000. godine gotovo upola manje. Vođena je pogrešna politika za stočarstvo, a 2013. godine bilo je svega oko 920.000 grla. Poslednjih 15 godina posebno su problematične. Ta pogrešna politika dovela je do toga da se stočarstvo Srbije danas nalazi na niovu 1910. godine!

Opširnije...
ASAF RASA OVACA (Assaf sheep)

Novi Sad (05. decembar 2014.) - Ova rasa ovaca je izraelska mlečna rasa ovaca nastala ukrštanjem Istočnofrizijske rase ovaca i izraelske Avasi ovce. S obzirom da je nastala ukrštanjem dve mlečne i visokoplodne rase ovaca, kvalitet ove novostvorene rase ovaca je izuzetno značajan za svetsku populaciju mlečnih rasa ovaca. Iako je nastala u Izraelu ova rasa ovaca zbog svog genetskog potencijala i proizvodnih karakteristika brzo je proširena na evropski kontinent i danas je u velikom broju prisutna u Španiji, Portugaliji, Čileu, Peruu, Bugarskoj, Makedoniji i dr. Najveće populacije i najbrojnija zastupljenost stada ovih ovaca se nalaze u Izraelu, Španiji i Portugaliji.

Opširnije...
Svinjogojstvo – put do profita:
KAKO SMANJITI CENU KOŠTANJA TOVNIH SVINJA?

Novi Sad (03. decembar 2014.) - Farmeri danas moraju doneti odluku "šta je cilј proizvodnje?". Da li je to lјubav prema svinjama ili je to ostvarenje profita? Za razliku od svinjarstva pre nekoliko decenija, kada se ta proizvodnja odvijala u zadnjem delu dvorišta, bez vođenja računa o rasi koja će se koristiti, o cilјu proizvodnje, o odgajivačkom programu, o planu pripusta, načinu smeštaja, primenjene tehnologije proizvodnje, današnje svinjarstvo je savremena proizvodnja, koja treba da omogući dobijanje što jeftinijeg proteina za ishranu lјudi.

Opširnije...
PREPORUKA IZBORA RASA OVACA ZA GAJENJE U SRBIJI

PREPORUKA IZBOR RASA OVACA ZA UZGOJ U R. SRBIJI U NAREDNIM GODINAMA

Novi Sad (03. decembar 2014.) - Ovčarska proizvodnja u Srbiji ima dugu tradiciju. Ekonomski značaj gajenja ovaca zasniva se na njihovim biološkim karakteristikama, koje omogućavaju da i relativno oskudnu vegetaciju pašnjaka, velikog asortimana nusproizvoda različitih poljoindustrijskih prerada pretvaraju u visokovredne proizvode: meso, mleko, vunu i krzno.

Opširnije...
DOBRA MUŽA - ZDRAVO MLEKO!

SAVETI ZA PRAVILNU MUŽU

Mleko iz vimena zdrave životinje je čisto i zdravo. Ne smemo ga zagaditi bakterijama u toku muže, jer ne postoji nikakvo rešenje u procesu prerade mleka koje bi moglo da mu povrati pređašnji kvalitet i higijensku ispravnost!

Opširnije...
Berišon d Šer (Berrichon du Cher)
Novi Sad (04. april 2014.) - Berišon d Šer je tipična francuska ranostasna rasa ovaca koja se gaji za proizvodnju mesa i vune. Nastala je u centralnoj Francuskoj krajem XVIII veka ukrštanjem merino rasa sa engleskim mesnatim rasama (sautdoun, lester, cotsvold i romni marš). Berišon d Šer je ovca belog lica i vune.
Opširnije...
NOVE TEHNOLOGIJE SILIRANJA STOČNE HRANE

UGLJEN-DIOKSID POBOLJŠAVA KVALITET
I PRODUŽAVA ROK TRAJANJA SILAŽE

Konzerviranje hrane za ishranu domaćih životinja se primenjuje u poljoprivredi u svim delovima sveta. Biljke se posle žetve ili kosidbe transportuju sa polja do farme, ubacuju u silos, sabijaju da bi se istisnuo vazduh, a zatim se silos specijalnim folijama prekriva kako bi se obezbedili uslovi za odvijanje fermentacije. Silaža nastaje kao proizvod konzerviranja biljaka mlečno-kiselinskom fermentacijom i zastupljena je tokom cele godine kao bitna i osnovna komponenta u obroku životinja na farmi.

Opširnije...
PIETREN IZRAZITO MESNATA RASA SVINJA

Sombor (07. mart 2014.) - Rasa je stvorena u Belgiji oko 1920. godine. Produkt je višestrukog ukrštanja, uz korišćenje berkšira i jorkšira. Kod nas je prvi put izložen na Novosadskom sajmu 1959. godine.
Opširnije...

<< Prethodna 1 2  Sledeća >>

:: AgroVizija Portal - Stočarstvo ::