suncokret

Stočarstvo

Berišon d Šer (Berrichon du Cher)
Novi Sad (04. april 2014.) - Berišon d Šer je tipična francuska ranostasna rasa ovaca koja se gaji za proizvodnju mesa i vune. Nastala je u centralnoj Francuskoj krajem XVIII veka ukrštanjem merino rasa sa engleskim mesnatim rasama (sautdoun, lester, cotsvold i romni marš). Berišon d Šer je ovca belog lica i vune.

Osnovne eksterijerne karakteristike ove rase su: izražen kratak i snažan vrat, imaju duboko i široko telo sa dobro zaobljenim grudima i jakim nogama. Leđa su duga, široka i veoma mišićava. Noge su veoma mišićave, srednje dužine i jake. Težina odraslih ovnova se kreće od 110-150 kg, a mladi ovnovi od 6 meseci dostižu težinu između 60-80 kg. Ženska odrasla grla dostižu težinu od 70-100 kg, a sa 6 meseci starosti ženska grla teže između 50-60 kg.

Vuna ove rase ovaca je bela i ima finoću vunskih vlakana od 26,5-30 mikrona. Težina runa ovnova kreće se od 4-5,5 kg, a ovaca od 4-4,5 kg.

Plodnost ove rase kreće se između 140-160%, a u nekim stadima i od 180-200%.

Jagnjad ove rase dostižu težinu od 27-30 kg sa 70 dana, a u starosti od tri meseca prosečna težina jagnjadi je preko 35 kg. Dnevni prirast jagnjadi je između 350-450 g/dan. Procenat mesa jagnjadi zaklanih sa 40 kg iznosi 53%. Preko 70% trupova  jagnjadi ocenjuje se odličnim ocenama i sa dobrom konzistencijom mesa.

Neka studijska ispitivanja u Francuskoj i Nemačkoj su pokazala da je ova rasa svrstana iznad proseka u odnosu na druge rase.

Ova rasa je pogodna za uzgoj u čistoj rasi kao i za ukrštanje sa drugim rasama za proizvodnju mesa. Naročito je poželjna za ukrštanje ovnova ove rase sa autohtonim i mlečnim rasama ovaca.

Ova rasa ovaca je izvožena dosta u zemlje srednje Evrope, naročito u Nemačku, Austriju, Češku, zatim V. Britaniju, Kanadu i dr. Poželjno je da se ova rasa ovaca uveze i kod nas u cilju poboljšanja i unapređenja rasnog sastava ovaca.


Autor: Mr Zoran Novaković, PSS Novi Sad
Izvor: Agropartner

:: Stočarstvo :: Berišon d Šer (Berrichon du Cher) ::