suncokret

Stočarstvo

DOBRA MUŽA - ZDRAVO MLEKO!

SAVETI ZA PRAVILNU MUŽU

Mleko iz vimena zdrave životinje je čisto i zdravo. Ne smemo ga zagaditi bakterijama u toku muže, jer ne postoji nikakvo rešenje u procesu prerade mleka koje bi moglo da mu povrati pređašnji kvalitet i higijensku ispravnost!

Osnovni preduslovi za dobijanje zdravstveno bezbednog sirovog mleka su:

1) dobri uslovi držanja i praćenje zdravstvenog stanja muznih životinja,
2) savestan, zdrav i čist muzač,
3) pravilni postupci prilikom muže,
4) hlađenje mleka (ili prerada) odmah posle muže,
5) pranje i dezinfekcija pribora i opreme za mužu odmah, posle svake muže!

Staje treba da budu čiste, svetle i provetrene, a bez promaje. Tako će i životinje biti čistije i zdravije!

Za svakog proizvođača mleka posebno je važna briga o vimenu. Ona se sprovodi sa ciljem smanjenja prenošenja bakterija između krava i eliminisanja rezervoara bakterija u štali i oko nje.

Mastitis izazivaju bakterije koje prodiru u vime kroz vrhove sisa. One ne prelaze iz četvrti u četvrt vimena već izlaze na kraju jedne sise i ulaze u drugu spolja.

Za smanjenje pojave mastitisa najvažnije je pravovremeno otkrivanje kliničkog i subkliničkog mastitisa.

Posmatrajte i opipavajte vime da bi ste otkrili klinički mastitis. Četvrti koje postaju vruće ili  otiču su sumnjive, pa pregled mleka može da potvrrdi da li je došlo do mastitisa. U tom slučaju u mleku se mogu videti grudvice i vlakna. Odmah tretirajte ova grla.

Potencijalno ugrožene životinje mogu se otkriti preko povećanog broja somatskih ćelija u mleku.

Dobar način za detektovanje je Kalifornija mastitis test (California Mastitis Test).

Pomešajte 1-2 mlaza mleka iz svake četvrti sa jednakom količinom reagensa u posudici sa 4 mesta. Reagens izaziva pucanje membrana somatskih ćelija, usled čega se formira gel. Što je više gela veći je broj somatskih ćelija.

 1. Izmuzite po dva mlaza mleka iz svake četvrti u posebni deo posudice za test.
 2. Dodajte istu količinu reagensa u svaku od četiri posudice (jednaka količina u odnosu na izmuženo mleko).
 3. Pažljivo napravite nekoliko kružnih pokreta rukom, da se reagens pomeša sa mlekom i dobićete očigledne rezultate. Ukoliko ima somatskih ćelija, formira se gel.

Pripremite vime za mužu:

 1. Pre pristupanja muži dobro operite ruke. Podrazumeva se da mužu obavlja zdrav i savestan muzač!
 2. Uvek prvo izmuzite prve mlazeve mleka u posebnu posudu! Tako ćete iz sisnog kanala odbaciti nečisto mleko i sprečiti da bakterije koje su tu prisutne uđu dublje u vime.
 3. Ako je vime zaprljano operite ga mlakom vodom i sredstvom za dezinfekciju vimena pre muže.
 4. Dobro osušite vime pre muže papirnim ili tekstilnim  ubrusima. Tako sprečavate da zaprljana voda koja se sliva sa vimena dospe u mleko. Svako grlo bi trebalo da ima poseban ubrus za vime, a ako se koristi zajednička krpa ona se posle svake životinje mora potopiti u rastvor sredstva za dezinfekciju i ocediti izvan posude u kojoj se sredstvo nalazi.

Sama muža može se obavlja ručno ili mašinski. U svakom slučaju treba joj pristupiti smireno i pažljivo, vodeći računa o pravilnoj tehnici kod ručne muže i pravilnom postavljanju i skidanju sisnih guma, ako se muze mašinski.

Postupci posle muže:

 1. Obavezno dezinfikujte vime uranjanjem krajeva sisa u sredstvo za dezinfekciju vimena posle muže   (obično je na bazi joda). Tako se dezinfikuju sisni kanali kroz koje bakterije mogu da prodiru u vime. Ovo je najvažniji postupak za sprečavanje pojave mastitisa kod muznih životinja!
 2. Ukoliko je moguće hranite životinje odmah posle muže. Na taj način će ostati u stojećem položaju umesto da odmah legnu na tlo, što ostavlja više vremena sisnom kanalu da se zatvori i tako onemogući ulazak bakterija.
 3. Mleko treba odmah ohladiti do temperature od 4°C ili odneti na preradu! Mleko ima prirodnu otpornost na bakterije, ali se stajanjem njihov broj jako brzo uvećava. Na temperaturi od 25°C, na svakih 20 minuta broj bakterija u sirovom mleku se udvostruči. Zato mleko mora da se ohladi na manje od 4°C u roku od 2 h od početka muže ili da se odmah prerađuje. Najbolji način je korišćenje laktofriza, ali je za manje količine mleka moguće i hlađenje kante u većem sudu sa ledenom vodom. Nikada ne stavljajte posude sa ledom u mleko!
 4. Operite sve sudove i opremu za mužu odmah posle završenog posla. Mleko je izuzetno dobra podloga za razvoj bakterija pa je najlakše i najbolje oprati i očistiti sav pribor neposredno posle muže!


Autor: Aleksandra Žerajić, dipl. inž.

:: Stočarstvo :: DOBRA MUŽA - ZDRAVO MLEKO! ::