suncokret

Stočarstvo

ASAF RASA OVACA (Assaf sheep)

Novi Sad (05. decembar 2014.) - Ova rasa ovaca je izraelska mlečna rasa ovaca nastala ukrštanjem Istočnofrizijske rase ovaca i izraelske Avasi ovce. S obzirom da je nastala ukrštanjem dve mlečne i visokoplodne rase ovaca, kvalitet ove novostvorene rase ovaca je izuzetno značajan za svetsku populaciju mlečnih rasa ovaca. Iako je nastala u Izraelu ova rasa ovaca zbog svog genetskog potencijala i proizvodnih karakteristika brzo je proširena na evropski kontinent i danas je u velikom broju prisutna u Španiji, Portugaliji, Čileu, Peruu, Bugarskoj, Makedoniji i dr. Najveće populacije i najbrojnija zastupljenost stada ovih ovaca se nalaze u Izraelu, Španiji i Portugaliji.

S obzirom na klimatske promene koje su prisutne, ova rasa bi mogla da odigra veoma bitnu ulogu u razvoju našeg mlečnog ovčarstva. Kako mi iz godine u godinu imamo problema širom Srbije sa sušnim letima i problema sa niskim prinosima na livadama, pašnjacima i travnim površinama, ova rasa ovaca predisponirana za skromnijim zahtevima ishrane mogla bi da bude značajna za buduće vreme i pojedine delove naše zemlje. Ono što je najznačajnije mogućnost plasmana mleka od ove rase ovaca i jagnjećeg mesa je izvesna i unapred zagarantovana na bliskom istoku (Izrael). Osnovne genetske i proizvodne karakteristike ove rase su: ovo je ranostasna ovca i prvo jagnje daje sa 13 meseci. Može da se jagnji 3 puta u dve godine i da za to vreme daje preko 1,6 jagnjadi u leglu. U zavisnosti da li se jagnjad zalučuju odmah ili posle dva meseca u laktaciji može da da od 450-1.000 l mleka u laktaciji. Proizvodnja mleka i jagnjadi su u negativnoj povezane odnosno postoji uzročno posledična veza. Potražnja na svetskom tržištu za ovom rasom ovaca se iz godine u godinu povećava. Kvalitet mleka se ogleda u % m.m. koji je oko 7,2 i % s.p. koji iznosi oko 5,5%. Prirast kod jagnjadi je oko 350 g/dan. Procenat uginuća jagnjadi je veoma mali.

Jagnjeće meso ovih ovaca naročito je cenjeno u Izraelu i u ostalim zemljama bliskog istoka.

Bitno je napomenuti da je neophodno prilikom dobijanja dozvola za uvoz da Uprava za veterinu usaglasi uslove uvoza sa zemljama iz kojih se uvozi materijal: Francuska, Španija i V. Britanija.

Takođe, je bitno da Republičke odgajivačke organizacije navedene rase uvedu u narednim godinama u odgajivački program kako bi potencijalni investitori mogli da ostvaruju podsticajna sredstva za Asaf i Avasi rase ovaca.


Autor: Mr Zoran Novaković, PSS Novi Sad
Izvor: Agropartner

:: Stočarstvo :: ASAF RASA OVACA (Assaf sheep) ::