suncokret

Stočarstvo

RIDО RASA OVACA

Novi Sad (31. januar 2014.) - Rido rasa ovaca (Rideau sheep) je kanadska rasa ovaca koja je stvorena i uzgaja se u Kanadi. Rasa je nastale u Istraživačkom centru u Kanadi. Rido rasa je nastala iz potrebe da se istraživanjima stvori takva rasa koja će uz optimalni selekcijski rad, putem ukrštanja dati kao proizvod ovcu za najintenzivniju održivu proizvodnju jagnjećeg mesa.
Opširnije...
BRITANSKA MLEČNA OVCA

Novi Sad (28. januar 2014.) - Britanska mlečna ovca (British Milk Sheep) je najplodnija britanska rasa ovaca. Tačan sastav rase nikad nije saopšten, аli је stvorena na bazi ovaca visokih genetski performansi i to: Dorset Horn rase, Lester rase, a u konačnom genetskom oblikovanju ove rase u određenim fazama učestvovale su rase Lejn, Texel i Istočno frizijska rasa. Osnovne osobine koje su forsirane kod ove rase su robusnost, produktivnost (mleko, jagnjad) i prilagodljivost (otpornost). Ova rasa je nastala 80-tih godina u Britaniji.
Opširnije...
TIPOVI TEMPERAMENTA OVNOVA

Novi Sad (23. novembar 2013.) - Kvalitet ovna koji se upotrebljava u priplodu i nivo potencije u vreme parenja zavisi od tipa nervne konstitucije odnosno temperamenta.

Opširnije...
UKLJUČIVANJE SILAŽE U ISHRANU GOVEDA

Tokom avgusta i početkom septembra meseca farmeri stočari koji se bave govedarskom proizvodnjom pripremaju kabastu stočnu hranu za ishranu grla na sopstvenim farmama. Najvažnije kabasto hranivo koje je neophodno za rentabilnu, ekonomičnu i održivu proizvodnju predstavlja silaža, koja se najčešće na našim prostorima sprema od cele biljke kukuruza.
Opširnije...
Uticaj visokih temperatura na reprodukciju i zdravlje svinja:
NAJOSETLJIVIJA PRIPLODNA GRLA I PODMLADAK

U letnjem periodu, u svim objektima smanjiti broj grla za 20 odsto, rashlađivati bokseve hladnom vodom, a neraste, ako je moguće, smestiti u prostorije s ugrađenim klima-uređajem

Opširnije...
OCENA TELESNE KONDICIJE I EKSTERIJERA OVNOVA

Novi Sad (27.07.2013.) - Što se tiče telesne kondicije priplodni ovnovi moraju biti u priplodnoj kondiciji sa izraženim libidom. Telesna građa treba da odgovara građi rase kojoj pripadaju i starosnoj kategoriji ovna. Svi delovi tela moraju biti pravilno građeni bez deformiteta, povreda i znakova oboljenja. Posebno je važno obratiti pažnju na pravilnu građu i zdravlje nogu i papaka.

Opširnije...
OVLAŠĆENA LABORATORIJA ZA ANALIZU KVALITETA MLEKA

Zajedničkom investicijom Vlade Srbije i Vlade Vojvodine počela sa radom

OVLAŠĆENA LABORATORIJA ZA ANALIZU KVALITETA MLEKA

Novi Sad, Poljoprivredni fakultet (18. maj 2013.) - Ono što je benefit za same proizvođače od ove laboratorije je, pre svega, da proizvođači mogu da donesu na osnovu ovih rezultata poslovne odluke vezane za ishranu, za reprodukciju, i da li će odgajivanje vršiti u čistoj rasi ili sa ukrštanjima - kaže dr Snežana Trivunović, direktorka Departmana za stočastvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Opširnije...
Savremeno svinjarstvo: KVALITETNO SEME I OPTIMALNO VREME OSEMENJAVANJA PUT KA SIGURNOJ PROIZVODNJI

Doc dr Ivan Radović, Poljoprivredni fakultet Novi Sad

Postizanjem puberteta, nazimica uspostavlja estrusni ciklus, koji se karakteriše specifičnim morfološkim i funkcionalnim promenama na svim polnim organima. Ove promene se događaju precizno određenim redosledom, a kontrolisane su delovanjem ženskim polnim hormonima.

Opširnije...
UZGOJ I NEGA ŽIVOTINJA PO PRINCIPIMA ORGANSKE POLJOPRIVREDE

Organska poljoprivreda je zasnovana na poštovanju prirode i života u skladu sa njom. Zaboravlja se da su životinje bića koja osećaju bol, pate, bića koja znaju da se raduju i da se igraju. Životinje i te kako znaju da izraze svoje emocije, a ako to ne mogu izražavaju frustracije i ugrožen im je integritet. Životinjama moramo obezbediti opremu i smeštaj koji neće ugroziti životinju i obezbediti redovnu negu i čišćenje. Hrana treba da bude ukusna i lako svarljiva i da zadovolji potrebe. To znači da moramo obezbediti uslove koji će omogućiti dobro zdravlje i optimum proizvodnje bez zloupotrebe životinja.

Opširnije...

<< Prethodna 1 2  Sledeća >>

:: AgroVizija Portal - Stočarstvo ::