suncokret

TRŽIŠTE

berza

BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 09.01.2018.


 
Cene na Produktnoj Berzi u Novom Sadu za: 09.01.2018.
VRSTA ROBE ZAKLJUČENA
BERZANSKA CENA
(din/kg sa PDV-om)
KUKURUZ, rod 2017. 18,37
:: Tržište :: BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 09.01.2018. ::