suncokret

TRŽIŠTE

berza

BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 11.01.2018.


 
Cene na Produktnoj Berzi u Novom Sadu za: 11.01.2018.
VRSTA ROBE ZAKLJUČENA
BERZANSKA CENA
(din/kg sa PDV-om)
SOJA, rod 2017. 51,37
KUKURUZ, rod 2017.  18,48
:: Tržište :: BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 11.01.2018. ::