suncokret

TRŽIŠTE

berza

KOMENTAR NEDELJNOG PROMETA ROBA
NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU 03-12.01.2018.

Promet robe na Produktnoj berzi
od 03. do 12. januara 2018.

Miloš Janjićvd direktor Produktne berze u Novom Sadu

Novi Sad (12. januar 2018.) - Ono što se izdvaja na  početku ove godine je značajan pad cene soje. Početak godine je gotovo uvek karakteriše niži obim prometa u odnosu na prosek. U periodu od 03. do 12. januara 2018. trgovalo se kukuruzom i sojom u ukupnoj količini od 1.300 tona, finansijske vrednosti 32.192.500,00 dinara. U odnosu na poslednju nedelju 2017. godine promet je količinski manji za 29,54%, a finansijski 4,61%.

Kukuruz je bila roba kojom se najviše trgovalo. Cena je oscilirala u granicama između 16,50 početkom godine i 16,80 dinara bez PDV-a kolika je bila krajem ove nedelje. To su ujedno cene koje su figurirale od sredine decembra. Ponderisana cena za prvu nedelju iznosi 16,78 din (18,45 din/kg sa PDV-om), što je za 0,24% rast u odnosu na prethodnu nedelju. Kukuruz sa povećanom vlagom do 15,5% je prometovan po ceni od 16,65 din (18,32 din sa PDV-om).

Zrno soje je nastavilo sa silaznim trendom. Pritisak veće ponude u odnosu na potražnju i dalje negativno deluje na cenu ove uljarice. Sojom se trgovalo po cenama u rasponu od 46,40 do 46,70 dinara. Ponder iznosi 46,64 dinara (51,30 din/kg sa PDV-om). Ujedno, ovo je najniža cena zrna još od 26. juna 2017. godine, što najbolje oslikava pritisak koji uvozna soja vrši na domaćem tržištu.

Na dan 11.01.2018. berzanski indeks PRODEX je bio na nivou od 208,32 poena, što je za 0,16 indeksnih poena više u odnosu na kraj prethodne godine.

:: Tržište :: KOMENTAR NEDELJNOG PROMETA ROBA<br />NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU 03-12.01.2018. ::