suncokret

TRŽIŠTE

berza

BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 09.02.2018.

Cene na Produktnoj Berzi u Novom Sadu za: 08.02.2018.

VRSTA ROBE ZAKLJUČENA
BERZANSKA CENA
(din/kg sa PDV-om)
KUKURUZ, rod 2017. 17,82
SOJA, rod 2017. 50,60
:: Tržište :: BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 09.02.2018. ::