suncokret

Vinogradarstvo

VINOGRADARSTVO NA MALIM POVRŠINAMA (12)

Prof. dr Nada Korać
Poljoprivredni fakultet Novi Sad
Departman za voćarstvo, vinogradarstvo,
hortikulturu i pejzažnu arhitekturu

 

KONTROLA BOLESTI I ŠTETOČINA

Sve gajene Vitis vinifera sorte su više ili manje osetljive na osnovne bolesti vinove loze i neke štetočine (plamenjača, pepelnica, trulež grožđa, moljac) i zahtevaju kompletnu i redovnu hemijsku zaštitu. Interspecies sorte su manje ili više tolerantne a neke čak i otporne na navedene patogene. U našim klimatskim uslovima, pri konvencionalnoj vinogradarskoj proizvodnji broj tretmana različitim hemijskim sredstvima varira od 5-10 puta u toku vegetacije.

U vlažnim i toplim godinama najčešće dominira plamenjača a u sušnim godinama pepelnica. Razvoju sive truleži na grožđu pogoduju padavine i zahlađenje u toku jeseni kad grožđe sazreva. Sorte poznog sazrevanja, zbijenih grozdova i tanke pokožice,  kao što su Italijanski rizling, Rajnski rizling, Smederevka i Kadarka često stradaju od Botritisa. U našim klimatskim uslovima štetočine ne predstavljaju veći problem.

Za konvencionalnu proizvodnju grožđa postoji široka lepeza raznovrsnih sredstava za zaštitu protiv bolesti i štetočina. Za organsku proizvodnju grožđa  kontrola bolesti i štetočina je strogo regulisana propisima.

Orijentacioni program zaštite vinove loze

Prvo prolećno prskanje se obavlja u vreme kretanja vegetacije tj. otvaranja pupoljaka. Namenjeno je preventivnoj zaštiti od crne pegavosti. Treba koristiti jedan od preparata: Antracol WP-70, Polyram DF, Prevent 80 WP, Mankogal 80, Dithane M-45, Dithane M-70, Mikal flash, Mikal. Da bismo zaštitili vinovu lozu od eriofitnih grinja treba koristiti jedan od sumpornih preparata: Kumulus DF, Thiovit Jet 80 WG, Super sumpor, kvašljivi sumpor, Sumpor-SG, Kolosul, Mikrothiol specijal disperse.

Drugo prolećno prskanje treba obaviti kada su lastari dostigli porast 10–15 cm. Ovim prskanjem se vinova loza štiti od prouzrokovača crne pegavosti i crvenila lista. Može se koristiti jedan od sledećih preparata: Polyram DF, Antracol WP-70, Prevent 80 Wp, Mankogal 80, Dithane M-70, Dithane M-45, Captan WP-50, Merpan 50-WP, Kaptan 48-SC, Folpan 50-WP, Bevesan 45-M, a radi preventivne zaštite od pepelnice koristi se jadan od preparata: Topas 100-EC, Akord, Stroby-DF, Flamenco, Trifmine 30-WP, Cantus, Mystik 250 EC, Karathane-EC, Sabithane, Olimp 10-EW, Tilt 250-EC, Anvil, Bayleton WP-25, Impact 25-SC.

Treće prolećno prskanje treba obaviti kada su lastari dugi 20–40 cm. Ovo prskanje je namenjeno zaštiti od izazivača plamenjače, crne pegavosti i crvenila lista, te je potrebno koristiti jedan od preparata: Polyram DF, Antracol WP-70, Prevent 80 WP, Mankogal 80, Dithane M-45, Dithane M-70, Mikal flash, Mikal, Captan WP-50, Merpan 50-50, Kaptan 48-SC, Folpan 50-WP, Bevesan 45-M, a radi preventivne zaštite od prouzrokovača pepelnice koristiti jedan od preparata: Stroby DF, Topas 100-EC, Akord, Mystik 250 EC, Flamenco, Talendo, Trifmine 30-WP, Contus, Karathane-EC, Sabithane, Olymp 10-EW, Tilt 250-Ec, Bayleton WP-25, Anvil, Impact 25-SC. Poslednjih godina u vinogradima su sve više prisutni grožđani moljci te je potrebno koristiti jedan od preparata: Megathrin 2,5 EC, Decis 2,5 EC, Cipkord 20 EC, Fastac 10 EC, Mospilan 20-SP, Nomolt, Talstar 10 EC, Lannate-90.

Četvrto prolećno prskanje izvodi se na početku cvetanja. Namenjeno je preventivnoj zaštiti od prouzrokovača plamenjače, pepelnice i crne pegavosti. Treba koristiti jedan od preparata: Quadris, Quadris max, Cabrio top, Shavit-F, Folicur EM 50-WP. Radi zaštite od prouzrokovača plamenjače mogu se koristiti neki od preparata sistemika: Acrobat Mz-WG, Acrobat MZ-Wp, Melody Combi 43,5-Wp, Winer, Solace, Ridomil Gold MZ 68-Wg, Verita, Mikal 75-WP, Mikal Flash, ili se opredeliti za jedan od preparata koji su kontaktni fungicidi sa preventivnim delovanjem: Polyram DF, Antracol WP-70, Mankogal 80, Dithane M-45, Dithane M-70, Captan 48-SC, Merpan 50 WP, Folpan 50 WP, a radi zaštite od prouzrokovača pepelnice potrebno je koristiti jedan od preparata: Stroby DF, Topas 100-EC, Akord, Mystik 250 EC, Flamenco, Trifmine 30-WP, Tolendo, Olimp 10-EW, Tilt 250 EC, Bayleton WP-25, Anvil, Contus, Impact 25-SC, Karathane-EC, Sabithane.

Radi zaštite od grožđanog moljca koristiti jedan od preparata: Magathran 2,5 EC, Decis 2,5 EC, Cipkord 20 EC, Fastac 10 EC, Mospilan 20-SP, Nomolt, Talstar 10 EC, Lannate-90, Lannate 25-WP.

Prvo prskanje posle cvetanja obavlja se u vreme kada je opalo 80% cvetnih kapica. Ovo prskanje je namenjeno preventivnoj zaštiti od prouzrokovača plamenjače i pepelnice. Kod prethodnog prskanja naveden je izbor preparata za preventivnu zaštitu od navedenih parazita.

Siva trulež grožđa najčešće napada osetljive sorte i vinovu lozu gustog sklopa. Najčešće infekcije se ostvaruju u precvetavanju kada se gljiva nastani na opalim cvetnim kapicama, te je potrebno da dodamo jedan od preparata: Mythos, Ronilan-DF, Ronilan-FL, Switch 62,5 WG, Cantus, Teldor 500-SC, Dional 500-SC, Promix 26-F.

Grožđani moljac javlja se u vreme cvetanja vinove loze te je potrebno za njegovo suzbijanje koristiti jedan od preparata: Megathrin 2,5 EC, Decis 2,5 EC, Cipkord 20 EC, Fastac 10 EC, Mospilan 20-SP, Nomolt, Lannate-90, Lannate 25-WP, Talstar 10 EC.

Drugo prskanje posle cvetanja obavlja se u drugoj polovini juna. Ovo prskanje namenjeno je preventivnoj zaštiti od prouzrokovača plamenjače, pepelnice i sive truleži.

Za preventivnu zaštitu od prouzrokovača plamenjače treba koristiti jedan od preparata: Forum star, Solace, Acrobat MZ-WG, Acrobat MZ-WP; Melody Combi 43,5 WP, Mikal Flash, Ridomil Gold MZ 68-WG; Ridomil Gold Combi 45-Wg,Curzate M WG.

Za preventivnu zaštitu od prouzrokovača pepelnice treba koristiti jedan od preparata: Topas 100-EC, Mystik 250 EC, Stroby Df, Trifmine 30 Wp, Anvil, Tilt 250-EC, Bayleton Wp-25, Falcon EC-400, Akord, Flamenco, Sabithane, Olimp 10-EW.

Više od 15 godina u našim zasadima prisutno je „zlatasto žutilo“, patološka promena na čokotu nastala zbog prisustva fitoplazme. Bolest je prisutna u regionu Niša, Župe, Surdulice, Knjaževca, okoline Beograda, Iriga i dr. Ovo oboljenje izaziva promenu boje lista i nekrozu između glavnih nerava, a kasnije dolazi do savijanja listova po obodu, prema naličju. Promena boje kod crnih sorti je tamnoljubičasta do svetlocrvena, a boja listova kod belih sorti je svetložuta do zlatnožuta. Jedini prenosilac ove bolesti je cikada. Treba pratiti simptome bolesti u toku vegetacije, krčiti sumnjive čokote, a jedna od mera je suzbijanje cikade koja je prenosilac fitoplazme. Za ovo prskanje koristiti preparat Todome 24-SC.

Treće prskanje posle cvetanja obavlja se prvom polovinom jula. Prskanje se obavlja radi zaštite vinove loze od: plamenjače, pepelnice, sive truleži i grožđanog moljca.

Za preventivnu zaštitu od prouzrokovača plamenjače treba koristiti jedan od preparata: Polyram DF, Antracol WP-70, Prevent 80 WP, Mankogal 80, Champ DP, Dithane M-45, Dithane M-70, Captan WP-50, Prevent 80 WP, Kaptan 48-SC, Merpan 50-WP, Folpan 50-WP.

Za preventivnu zaštitu od prouzrokovača pepelnice treba koristiti jedan od preparata: Kumulus DF, Thiovit Jet 80 WG, Super sumpor, kvašljivi sumpor, Sumpor-SC, Kolosul, Mikrothiol special disperse.

Za preventivnu zaštitu od prouzrokovača sive truleži koristiti jedan od preparata: Mythos, Ronilan DF, Ronilan-FL, Promix 26 F, Switch 62,5 WG, Cantus, Teldor 500-SC, Dional 500-SC.

Radi suzbijanja grožđanog moljca koristiti jedan od preparata: Megathrin 2,5 EC, Decis 2,5 EC, Cipkord 20 EC, Fastac 10 EC, Mospilan 20 SP, Nomolt, Lannate-90, Lannate 25-WP; Talstar 10 EC.

Četvrto prskanje posle cvetanja obavlja se krajem jula. Prskanje se obavlja da bi se zaštitila vinova loza od plamenjače, pepelnice, sive truleži i grožđanog moljca. Za preventivnu zaštitu od prouzrokovača plamenjače treba koristiti jedan od preparata: Polyram DF, Antracol WP-70, Dithane M-70, Dithane M-45, Mankogal 80, Champ DF, Captan WP-50, Kaptan 48-SC, merpan 50-WP, Folpan 50-WP.

Za preventivnu zaštitu od prouzrokovača pepelnice treba koristiti jedan od preparata: Kumulus DF, Thiovet Jet 80 WG, Super sumpor, kvašljivi sumpor, Sumpor-SC, Kolosul, Mikrothiol special disperse.

Za preventivnu zaštitu od prouzrokovača sive truleži treba koristiti jedan od preparata: Mythos, Ronilan DF, Ronilan FL, Promix 26-F, Switch 62,5 WG, Cantus, Teldor 500-SC, Dional 500-SC.

Peto prskanje posle cvetanja izvodi se početkom avgusta do pojave šarka. Prskanje se obavlja radi zaštite od prouzrokovača plamenjače i pepelnice.

Za preventivnu zaštitu od prouzrokovača plamenjače treba koristiti jedan od bakarnih preparata: Cuproxat, Kocide-200, Blauvit, Blauvit tečni, Bakarni oksihlorid-50, Bakrocid S-50, Bakarni kreč 50.

Za preventivnu zaštitu od prouzrokovača pepelnice treba koristiti jedan od sumpornih preparata: Kumulus DF, Thiovet Jet 80 WG, Super sumpor, kvašljivi sumpor, Sumpor-SG, Kolosul, Mikrothiol special disperse.

:: Vinogradarstvo :: VINOGRADARSTVO NA MALIM POVRŠINAMA (12) ::