suncokret

Zaštita bilja

24.04.2018. - ZAŠTITA ZASADA KRUŠAKA U NAREDNOM PERIODU

Zasadi krušaka se nalaze u fenofazama precvetavanja i formiranja plodova. Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) se nalazi u različitim stadijumima razvoja - mlade larve, odrasle larve i imago. Takođe se u mnogim zasadima, na listovima i mladim plodovima primećuju i oštećenja od kruškine eriofidne grinje (Eriophies pyri).

Opširnije...
23.04.2018. - ZAŠTITA JABUKE U FAZI
PRECVETAVANJA I FORMIRANJA PLODOVA

Zasadi jabuke se nalaze u fenofazama precvetavanja i formiranja plodova. Ovaj period je jedan od najosetljivijih za nastanak primarnih infekcije čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke. Shodno tome dalje mere zaštite od ovog prouzrokovača bolesti treba provoditi preventivno korišćenjem fungicida:

Opširnije...
ULJANA REPICA - REPIČIN SJAJNIK

Subotica (18. april 2018.) - Vizuelnim pregledom je utvrđeno da se usevi uljane repice nalaze u fazi 55-57 BBCH: pojedinačni cvetni pupoljci (glavna cvast) vidljivi, ali još uvek zatvoreni, do pojedinačni cvetni pupoljci (sekundarne cvasti) vidljivi, ali još uvek zatvoreni.

Opširnije...
ZAŠTITA PŠENICE

Novi Sad (18. april 2018.) - Usevi pšenice se nalaze u različitim fazama vlatanja, od faze početak rasta stabljike do faze drugo kolence najmanje 2 cm iznad prvog.

Opširnije...
ZELENA PROGNOZA ZA 18.04.2018. - O STANJU U USEVIMA JEČMA

Novi Sad (18. april 2018.) - Faze razvoja ječma
Na području Vojvodine usevi ječma se nalaze u fazama pojave i razvoja zastavičara.

Opširnije...
BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 17.04.2018.

Opširnije...
16.04.2018. - AKTUELNA ZAŠTITA VINOVE LOZE
U NAREDNOM PERIODU

U početnim fazama razvoja lastara vinove loze neophodno je obaviti preventivnu zaštitu u cilju suzbijanja prouzrokovača pepelnice, crne pegavosti i štetnih vrsta grinja.

Opširnije...
ZAŠTITA BRESKVE I NEKTARINE OD TRIPSA

Beograd (16. april 2018.) - Na području Srbije, ranostasne i srednjestasne sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi od precvetavanja do kraj cvetanja, sve latice opale.

Opširnije...
13.04.2018. - PRIMENA HERBICIDA POSLE SETVE,
A PRE NICANJA U USEVU KUKURUZA I SUNCOKRETA

Ništa ne može da zameni osnovne herbicide posle setve, a pre nicanja. Najčešći i najširi metod primene herbicida za suzbijanje korova je posle setve, a pre nicanja.

Opširnije...
13.04.2018. - ZAŠTITA KOŠTIČAVOG VOĆA

Koštičave voćne vrste se nalaze u fenofazama od punog cvetanja do precvetavanja u kojima su posebno osetljive na infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa).

Opširnije...

<< Prethodna 1 2 3 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26  Sledeća >>

:: AgroVizija Portal - Zaštita bilja ::