suncokret

Zaštita bilja

Svi regioni: ZAŠTITA JABUKE

Svi regioni (01. april 2017.) - Na području Srbije zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze zelenih pupoljaka do početka cvetanja.

U ovonedeljnoj laboratorijskoj analizi prezimelog lišća jabuke konstatovani su visoki procenti dozrelosti pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) koji se kreću i do 30%.


Faza jabuke


Askospore V. inaequalis

Ovakvi procenti dozrelosti pseudotecija ukazuju na sposobnost gljive da u uslovima padavina oslobađa veliki broj askospora.

Uzimajući u obzir biologiju ovog patogena i najavljene padavine, u periodu od utorka do petka prognozira se intenzivno oslobađanje askospora i visok rizik od infekcija.

Jabuke se nalaze u izuzetno osetljivoj fazi razvoja, u fazi cvetanja, kada se ne sme dozvoliti ostvarenje primarnih zaraza. U zasadima jabuka preporučuje se primena preventivnih fungicida pred najavljene padavine:

  • Delan 700-WG ili Fiesta (ditianon) 0,07%

U zasadima jabuka registruje se prisustvo simptoma pepelnice u vidu belih mladara. Uslovi u kojima se nalazimo su veoma povoljni za dalji razvoj ovog patogena, a to su relativna vlažnost vazduha viša od 60% i temperature od 15 do 25°C.


Beli mladar

U zasadima gde se registruje prisustvo belih mladara preporučuje se njihovo mehaničko uklanjanje. Kod sorata osetljivih na pepelnicu jabuke kao što su Ajdared, Jonagold, Red Jonaprins i druge, preporučuje se primena sledećeg fungicida:

  • Karathane Gold 350 EC (meptildinokap) 0,4-0,5 l/ha


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: Zaštita bilja :: Svi regioni: ZAŠTITA JABUKE ::