suncokret

Zaštita bilja

Vršac: ZAŠTITA JABUKE

Vršac (01. april 2017.) - Jabuke se u regionu koji pokriva RC Vršac u zavisnosti od sorte nalaze u fazama od zelenih pupoljaka do početka cvetanja (BBCH 56-60).

U narednom periodu su prognozirane padavine.

Pregledom prezimelog lišća jabuke je konstatovana u našem regionu visoka dozrelost pseudotecija od 29% gljive prouzrokovača čađave krastavosti plodova i listova (Venturia inaequalis).

U cilju preventivne zaštite zasada od primarnih infekcija ovog patogena preporučuje se primena fungicida:

  • a.m. ditianon - Delan 700 WG ili Fiesta 0,07%

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucoctricha) kod osetljivih sorata, preporuka je primena fungicida na bazi a.m. meptildinokapa - Karathane gold 0,4-0,5l/ha


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: Zaštita bilja :: Vršac: ZAŠTITA JABUKE ::