suncokret

Zaštita bilja

STANJE USEVA OZIME PŠENICE I JEČMA

Senta (19. decembar 2017.) - Na terenu RC Senta, pregledom useva ozime pšenice i ječma utvrđeno je da se usevi pšenice nalaze u fenofazi od razvijena 3 lista do početka bokorenja (13 do 21 BBCH skale), a ječam u fenofazi od 3 lista do faze bokorenja (od 13 do 23 BBCH skale).


Ječam sa simptomima bolesti

Pregledom useva pšenice nije utvrđeno prisustvo simptoma bolesti na listovima, sem na jednoj parceli gde su simptomi rđe (Puccinia spp.) utvrđeni na 0,1% biljaka u vidu pojedinačnih pustula.

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) do 16% biljaka i simptomi pepelnice (Erysiphae graminis) na 0-80% biljaka, zavisno od parcele.

RC Senta u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje useva.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: Zaštita bilja :: STANJE USEVA OZIME PŠENICE I JEČMA ::