suncokret

Zaštita bilja

BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 17.04.2018.

Cene na Produktnoj Berzi u Novom Sadu za: 16.04.2018.

VRSTA ROBE ZAKLJUČENA
BERZANSKA CENA
(din/kg sa PDV-om)
- -
:: Zaštita bilja :: BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 17.04.2018. ::