suncokret

Zaštita bilja

23.04.2018. - ZAŠTITA JABUKE U FAZI
PRECVETAVANJA I FORMIRANJA PLODOVA

Zasadi jabuke se nalaze u fenofazama precvetavanja i formiranja plodova. Ovaj period je jedan od najosetljivijih za nastanak primarnih infekcije čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke. Shodno tome dalje mere zaštite od ovog prouzrokovača bolesti treba provoditi preventivno korišćenjem fungicida:

  • GALILEO u koncentraciji 0,75-0,1% ili KARDINAL u koncentraciji 0,75-0,1% i SEKVENCA (am difenokonazol) u koncentraciji 0,025-0,03%

Tokom sledećih fenofaza razvoja doći će do razvoja nove vegetativne mase osetljive na prouzrokovača pepelnice. Za suzbijanje primarnih i sprečavanje sekundarnih zaraza preporučujemo fungicide:

  • LUNAR u koncentraciji 0,02% ili FOTON u koncentraciji 0,02%

U periodu precvetavanja počinje formiranje kolonija lisnih vaši kao i piljenje larvi jabukine osekoje se ubušuju u tek zametnute plodove. U cilju suzbijanja ove štetočine preporučuje se primena insekticida na POLUX u koncentraciji 0,03-0,05% ili TONUS u koncentraciji 0,025-0,05%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!


Izvor: Galenika-Fitofarmacija

:: Zaštita bilja :: 23.04.2018. - ZAŠTITA JABUKE U FAZI<br />PRECVETAVANJA I FORMIRANJA PLODOVA ::