suncokret

Zaštita bilja

ZAŠTITA ULJANE REPICE


Novi Sad (13. april 2018.) - Usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama razvoja cvasti.

Opširnije...
ZAŠTITA KOŠTIČAVIH VOĆNIH VRSTA OD MONILIOZE


Novi Sad (13. april 2018.) - Na području Srbije koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama cvetanja.

Opširnije...
ZAŠTITA KRUŠAKA OD BAKTERIOZNE PLAMENJAČE
(Erwinia Amylovora)

Novi Sad (13. april 2018.) - Na području Srbije, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, kruške se nalaze u različitim fazama razvoja. Sorte poput Karmen, Junske lepotice, Turandot su počele da cvetaju prošle nedelje i trenutno se nalaze u fazi punog cvetanja. Najzastupljenija sorta u našoj zemlji, Viljamovka, u zavisnosti od lokaliteta nalazi se u fazi od vidljivi cvetni pupoljci ali još uvek zatvoreni do faze prvi cvetovi otvoreni.

Opširnije...
11.04.2018. - ZAŠTITA ZASADA JABUKE

U zavisnosti od sorte, zasadi jabuka se nalaze u fenofazama od zelenih buketića do crvenih buketića. Najavljene padavine za kraj nedelje dovešće do oslobađanja askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), a samim tim i do stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije.

Opširnije...
05.04.2018. - ZAŠTITA ZASADA KRUŠKE

Promena boje jaja kruškine buve, položenih od strane prezimljavajućih imaga, ukazuju na skori početak piljenja larvi.

Opširnije...
05.04.2018. - ZAŠTITA RASADA OD BOLESTI

Nakon nicanja biljaka u kontejnerima najznačajnija bolest je poleganje rasada koju prouzrokuje gljivica Pythium spp.

Opširnije...
04.04.2018. - POLINATORI I NJIHOV ZNAČAJ ZA NAS

Polinacija (oprašivanje i oplodnja) je prirodan proces prenošenja polena sa prašnika na tučke zahvaljujući kom je omogućen opstanak biljaka koje se razmnožavaju na taj način. Polinacija se dešava kada se polen premešta unutar cveća ili prenosi sa cveta u cvet pomoću ptica, pčela, slepih miševa, leptira, moljaca ili drugih životinja, ili vetrom. To je ključni proces u prirodnim ekosistemima i predstavlja esencijalnu funkciju koja u velikoj meri zavisi od simbioze između biljnih vrsta i oprašivača.

Opširnije...
30.03.2018. - ZAŠTITA ZASADA BRESKVE U NAREDNOM PERIODU

Porast dnevnih temperatura ubrzava procese vegatacije u zasadima breskve i nektarina. Rane sorte će uskoro ući u fenofazu cvetanja koja je, kada su najosetljivije na infekciju gljivom Monilia laxa, prouzrokovačem sušenja cvetova, grančica i grana koštičavog voća. Kod takvih sorti se, pre padavina najavljenih za vikend, preporučuje primena fungicida NEON 0,05%, ATLAS 0,08%, KUBIK PLUS 0,25% i dr.

Opširnije...
28.03.2018. - POČETAK VEGETACIJE U ZASADIMA JAGODE

Nakon čišćenja starog lista u zasadima jagode potrebno je uraditi prvo prihranjivanje kroz sistem za navodnjavanje. Optimalna formulacija za početak vegetacije je sa naglašenim sadržajem fosfora. Galenika Fitofarmacija preporučuje vodotopivo đubrivo SOLUVEG GREEN 10-40-10 + 4MgO + ME ili SOLUTASTE 15-30-15 + TE u količini od 1 gram po biljci. Dodavanjem huminskih kiselina iz preparata FERTIGAL HUMI TOP u količini 10 l/ha obezbeđujemo maksimalno usvajanje hranljivih elemenata iz vodotopivih đubriva.

Opširnije...
27.03.2018. - ZAŠTITA ZASADA JABUKA U FAZI PUCANJA PUPOLJAKA

Zasadi jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fenofazama pucanja ili otvorenih pupoljaka. U ovom periodu neophodno je zasade jabuke tretirati bakarnim fungicidima radi smanjivanja infekcionog potencijala bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora) i preventivne zaštite od prouzrokovača čađave pegavosti lista (Venturia inaequalis).

Opširnije...

<< Prethodna 1 2 3 4 5 ... 7 ... 9 ... 11 ... 13 ... 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... 23 ... 25 ...  Sledeća >>

:: AgroVizija Portal - Zaštita bilja ::