suncokret

Zaštita bilja

Ruma: POJAVA SIVE REPINE PIPE

Ruma (23. mart 2017.) - RC Ruma prati pojavu i kretanje sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na starim i novim repištima na lokalitetima Inđija i Dobrinci.

Opširnije...
Subotica: ZAŠTITA JABUKE

RC Subotica (23. mart 2017.) - Jabuka
Vizuelnim pregledom zasada jabuke na području RC Subotica utvrđeno je da se jabuka nalazi u zavisnosti od sorte u fenofazi po BBCH od 10 do 11 (zeleni listići oko 10 mm iznad ljušture pupoljka, prvi listovi otvoreni).

Opširnije...
Sremska Mitrovica: ZAŠTITA KRUŠKE

Sremska Mitrovica (23. mart 2017.) - Na terenu RC Sremska Mitrovica kruška se u zavisnosti sortimenta nalazi u različitim fazama razvoja. Sorta Viljamovka je u fenofazi 10 BBCH skale (zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka: prvi listovi se odvajaju (faza mišjih ušiju)).

Opširnije...
Vršac: ZAŠTITA JABUKE

Vršac (23. mart 2017.) - Visoke dnevne temperature dovode do brzog otvaranja pupoljaka kod jabuke koje se nalaze u fazama od zeleni listići oko 5mm iznad ljušture pupoljaka - BBCH 09 (sorte Zlatni delišes) do BBCH 11 - prvi listovi otvoreni (drugi još uvek uvijeni). Kod terminalnih pupoljaka sorte Ajdared registruje se faza zelenih pupoljaka (BBCH 56).

Opširnije...
Beograd: ZAŠTITA JABUKE

Beograd (23. mart 2017.) - Na području delovanja RC Beograd, lokalitet Padinska Skela, vizuelnim pregledom jabuke konstatovano je da je sorta Ajdared u fenofazi 15 BBCH - većina listova otvoreno ali još uvek ne u punoj veličini. Sorta jabuke Zlatni delišes se nalazi u fenofazi 11 BBCH - prvi listovi otvoreni, drugi još uvek uvijeni.

Opširnije...
Vršac: ZAŠTITA KAJSIJA

Vršac (23. mart 2017.) - Kajsije se u zavisnosti od sorte nalaze u fazama od cvetna loža otvorena: pojedinačni cvetovi bele ili roze boje (još uvek zatvoreni) - BBCH 57 do punog cvetanja - BBCH 65.

Opširnije...
Zrenjanin: FUNGICIDNI TRETMAN U KAJSIJI

Zrenjanin (23. mart 2017.) - Vizuelnim pregledom zasada kajsije na lokalitetu Mihajlovo, utvrđeno je da se ova voćna vrsta nalazi u fenofazi od BBCH 59 (većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon) do BBCH 63 (cvetovi 30% otvoreni).

Opširnije...
Zrenjanin: FUNGICIDNI TRETMAN U JABUCI


Zrenjanin (23. mart 2017.) - Na području delovanja RC Zrenjanin, zasadi jabuka se nalaze u sledećim fenofazama:

Opširnije...
Novi Sad: ZAŠTITA BRESAKA I NEKTARINA

Novi Sad (23. mart 2017.) - Na punktu Čerević rane sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi početak cvetanja 10% cvetova otvoreno (BBCH 61), dok se srednje i kasne sorte nalaze u fazi prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59).

Opširnije...
Kikinda: ZAŠTITA JABUKE

Kikinda (23. mart 2017.) - Na području delovanja RC Kikinda, zasad jabuke sorte Zlatni Delišes nalazi se u fenofazi BBCH 07-10 (početak pucanja pupoljaka - zeleni listići iznad ljušture pupoljka, prvi listovi se odvajaju tj. mišje uši).

Opširnije...

<< Prethodna ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 17 18 19 20 21 ... 23 ... 25 ...  Sledeća >>

:: AgroVizija Portal - Zaštita bilja ::