suncokret

Zaštita bilja

Sombor: ZAŠTITA ULJANE REPICE

Sombor (06. mart 2017.) - Na području delovanja RC Sombor, na punktovima Apatin i Sombor uljana repica se nalazi u fazi od 6 listova razvijeno pa do faze razvoja stabla (po BBCH skali 16-30).

Opširnije...
Kikinda: ZAŠTITA ULJANE REPICE

Kikinda (06. mart 2017.) - Vizuelnim pregledom useva uljane repice na lokalitetu Banatska Topola registrovano je prisustvo velike repičine pipe (Ceuthorrynchus napi) u indeksu napada 4%.

Opširnije...
Senta: ZAŠTITA BRESKVE I NEKTARINE

Senta (06. mart 2017.) - Na terenu RC Senta nektarine i rane sorte bresaka se nalaze u fazi zelenih uskih listića (BBCH 09), a kasnije sorte u fazi kraja bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03).

Opširnije...
Vrbas: OBIČNA KRUŠKINA BUVA

Vrbas (06. mart 2017.) - Na području delovanja RC Vrbas, kruške sorte Viljamovka se nalaze u fenofazi bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).

Opširnije...
Senta: ZAŠTITA ULJANE REPICE

Senta (06. mart 2017.) - Sa toplijim vremenom došlo je do pojave i aktivnosti male i velike repičine pipe (Ceuthorrhynchus pallidactylus i C. napi) na uljanoj repici.

Opširnije...
Novi Sad: ZAŠTITA ULJANE REPICE

Novi Sad (06. mart 2017.) - Na lokalitetu Kać, usevi uljane repice nalaze se u fazi od razvoja listova do početka rasta stabla (BBCH 18-30).

Opširnije...
Ruma: ZAŠTITA KOŠTIČAVOG VOĆA


Ruma (04. mart 2017.) - Fenofaze koštičavih voćnih vrsta na terenu RC Ruma:

Opširnije...
Novi Sad: KOVRDŽAVOST LISTA BRESKVE (Taphrina deformans)

Novi Sad (03. mart 2017.) - Na punktu Čerević breskve i nektarine ranih grupa zrenja se nalaze u fazi zeleni uski listići vidljivi (BBCH 09), dok se sorte srednjih i kasnih grupa zrenja nalaze u fazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03).

Opširnije...
Sremska Mitrovica: TRETMAN BRESKVE


Sremska Mitrovica (03. mart 2017.) - Porast temperatura uslovio je kretanje vegetacije breskve i nektarine, većina sorata se nalazi u fenofazi zelene tačke. 

Opširnije...
Novi Sad: OBIČNA KRUŠKINA BUVA

Novi Sad (01. mart 2017.) - Na području delovanja RC Novi Sad rane sorte krušaka se nalaze u fazi bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01) dok se srednje i kasne sorte nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Opširnije...

<< Prethodna ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 19 20 21 22 23  Sledeća >>

:: AgroVizija Portal - Zaštita bilja ::
Copyright © EUROMEDIA PLAN - Sremska Mitrovica 2017. - Sva prava zadržana