suncokret

Zaštita bilja

23.03.2018. - PRIMENA HERBICIDA POSLE SETVE,
A PRE NICANJA U KUKURUZU

Jedna od najvažnijih mera u uspešnoj proizvodnji kukuruza je suzbijanje korova. Korovi utiču na smanjenje prinosa i kvaliteta kukuruza, smanjuju temperaturu zemljišta, uzimaju vodu i hranljive materije iz zemljišta. Na početku vegetacije kukuruz sporije raste što naročito odgovara razvoju korova. Iz tog razloga je veoma važno suzbiti korove u početnim fazama razvoja kukuruza.

Opširnije...
15.03.2018. - SUZBIJANJE KRUŠKINE BUVE

Period izuzetno toplog vremena uslovio je pojačan intenzitet aktivnosti prezimljavajućih imaga kruškine buve. Trenutno je u toku parenje imaga i početak polaganja jaja. Upravo to je period kada treba otpočeti sa merama suzbijanja u cilju smanjivanja brojnosti prezimljavajućih imaga i redukcije polaganja jaja.

Opširnije...
ZDRAVSTVENO STANJE PŠENICE I JEČMA


Vršac (15. mart 2018.) - U regionu RC Vršac usevi ozimih strnih žita se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 24-25).

Opširnije...
PRAĆENJE DOZRELOSTI PSEUDOTECIJA Venturia Inaequalis

Sremska Mitrovica (15. mart 2018.) - Jabuka se, na terenu RC Sremska Mitrovica, u zavisnosti od sortimenta nalazi u različitim fenofazama razvoja.

Opširnije...
PREGLED LUCERKE

Zrenjanin (15. mart 2018.) - Na području delovanja RC Zrenjanin, usevi lucerke se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta (15 cm visine).

Opširnije...
14.03.2018. - PROLEĆNO "PLAVO" TRETIRANJE KOŠTIČAVOG VOĆA

Upotreba fungicida na bazi bakra u poljoprivredi otpočela je još u 19. veku i još uvek se koriste sa nesmanjenom efikasnošću. Posebno dobre fungicidne i baktericidne efekte daju tretiranja koštičavih, ali i drugih voćnih vrsta u fenofazama mirovanja vegetacije i neposredno pred kretanje vegetacije.

Opširnije...
13.03.2018. - KAKO POMOĆI BILJKAMA
DA LAKŠE PREBRODE STRESNE USLOVE NISKIH TEMPERATURA

Narednih dana su u najavi temperature između 15-20°C, što će ubrzati razvoj biljaka. S druge strane, posle vikenda nekoliko dana se prognoziraju niske temperature. U uslovima niskih temperatura postoji opasnost da dođe do oštećenja cvetova breskve, kajsije i drugih voćnih vrsta koje će biti u cvetanju. Takođe, rasađene biljke u plastenicima bez grejanja mogu da pretrpe izvesna oštećenja.

Opširnije...
12.03.2018. - ZA BOLJI START POVRĆA

Na jugu Srbije počelo je rasađivanje povrća u plastenicima bez grejanja. Nekoliko dana posle rasađivanja preko sistema za navodnjavanje preporučujemo primenu đubriva FERTIGAL EKLOMAKSA. FERTIGAL EKLOMAKS značajno utiče na brži razvoj korenovog sistema, porast i fiziološku stabilnost biljke u početnim fazama razvoja.

Opširnije...
12.03.2018. - PREPORUKA ZA ISHRANU
RANOG KUPUSA U NAREDNOM PERIODU

Rani kupus u leskovačkom kraju je u fazi intenzivnog porasta ili u početnoj fazi formiranja glavice.

Opširnije...
07.03.2018. - ZAŠTITA ZASADA BRESKVE
I NEKTARINA NA POČETKU VEGETACIJE

Kako se za naredni period najavljuje toplo i nestabilno vreme sa padavinama, u zasadima breskve i nektarina u kojima je došlo do kretanja vegetcije može doći do infekcije gljivom prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve - Taphrina deformans.

Opširnije...

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26  Sledeća >>

:: AgroVizija Portal - Zaštita bilja ::