suncokret

Zaštita bilja

Senta: ZAŠTITA KRUŠKE

Senta (22. februar 2017.) - Na terenu rada RC Senta, zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (00 BBCH). Pregledom stabala krušaka u Horgošu (sorte Abata Fetel, Konferans ), registrovan je početak aktivnosti imaga kruškine buve, u indeksu napada od 5,8%. U vreme pregleda bilo je sunčano vreme, sa temperaturom od 12°C. U toku je parenje kruškine buve, položena jaja još nisu registrovana.

Opširnije...
Sremska Mitrovica: BAKARNI TRETMAN BRESKVE


Sremska Mitrovica (22. februar 2017.) - Zasadi breskve na terenu RC Sremska Mitrovica, nalaze se u fenofazi bubrenja pupoljaka BBCH 01.

Opširnije...
Subotica: ZAŠTITA BRESKVE

RC Subotica (21. februar 2017.) - Brekva
Na punktovima osmatranja – Palić, Bački Vinogradi rane sorte bresaka i nektarina se nalaze u fenofazi bubrenja lisnih pupoljaka po BBCH 01.

Opširnije...
Novi Sad: ZAŠTITA BRESKVE

Novi Sad (21. februar 2017.) - Na punktu Čerević, breskve i nektarine ranih grupa zrenja se nalaze u fazi početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01), dok se sorte srednjih i kasnih grupa zrenja nalaze u fazi mirovanja lisnih pupoljaka (BBCH 00).

Opširnije...
21.02.2017. - ZAŠTITA ZASADA BRESKVE I NEKTARINA

Prognozirane visoke dnevne temperature u predstojećem periodu usloviće prekid fiziološkog mirovanja i kretanje vegetacije u zasadima breskve i nektarina. Ovo je ujedno i početak perioda kada počinje opasnost od nastanka infekcije kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans). Zato preporučujemo da se u narednom periodu, a pre najavljenih kiša, ovi zasadi tretiraju bakarnim fungicidima.

Opširnije...
13.02.2017. - ZAŠTITA RASADA OD BOLESTI

Nakon nicanja biljaka u kontejnerima najznačajnija bolest je poleganje rasada koju prouzrokuje gljivica Pythium spp.

Opširnije...
12.12.2016. - "PLAVO" PRSKANJE VIŠEGODIŠNJIH ZASADA
(VOĆNJAKA I VINOGRADA)

Osnova pravilne zaštite višegodišnjih zasada se zasniva na primeni preventivnih mera kojima se smanjuje infekcioni potencijal štetnih organizama. Prouzrokovači bolesti i štetni insekti prezimljavaju u krošnji voćaka, skriveni u pukotinama kore, pupoljcima i rak-ranama.

Opširnije...

<< Prethodna ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 21 22 23  Sledeća >>

:: AgroVizija Portal - Zaštita bilja ::
Copyright © EUROMEDIA PLAN - Sremska Mitrovica 2017. - Sva prava zadržana