suncokret

Zaštita bilja

ZAŠTITA JEČMA

(03. maj 2017.) - Na području Srbije, u zavisnosti od roka setve i lokaliteta, usevi ječma se nalaze u fazi od pojave lista zastavičara do početka cvetanja (39-61 BBCH).

Opširnije...
03.05.2017. - AKTUELNA ZAŠTITA LUKA

Na terenu je primećena pojava lukove muve (Hylemia antiqua), a postoje i uslovi za pojavu plamenjače luka koju izaziva gljivica Peronospora destructor.

Opširnije...
28.04.2017. - ZAŠTITA ZASADA JAGODA

Jagoda na otvorenom se nalazi u fazi punog cvetanja i formiranja plodova. Isparavanje iz zemljišta i najavljene kišne padavine će sigurno doprineti razvoju bolesti lista i ploda u narednom periodu. Uzimajući u obzir da će zrenje početi za dve do tri nedelje, potrebno je preventivno zaštiti zasade i ispoštovati karence kako bi jagode bile bezbedne za upotrebu i izvoz.

Opširnije...
28.04.2017. - SUZBIJANJE KOROVA U SOJI

Nakon kišnih padavina, uz porast temperature možemo očekivati veliku brojnost korova u usevima soje. Preovlađuju širokolisni korovi, pri čemu su najviše prisutni palamida, čičak, ambrozija, gorušica, lipica i drugi. U zavisnosti od preduseva prisutne su i različite vrste i forme uskolisnih korova.

Opširnije...
ZAŠTITA JEČMA


(25. april 2017.) - Na području Srbije usevi ječma se nalaze u fazi od pojave lista zastavičara do faze vidljivo prvo osje (37-49 BBCH).

Opširnije...
25.04.2017. - SUZBIJANJE KOROVA U KUKURUZU NAKON NICANJA

Za postizanje maksimalnih prinosa u okviru genetskih osobina određenog hibrida kukuruza, pored pravovremene setve, ishrane i drugih bitnih faktora, važno je pravovremeno eliminisati korove u usevu.

Opširnije...
25.04.2017. - TRETMAN PROTIV BOLESTI I ŠTETOČINA STRNIH ŽITA

Usevi pšenice se nalaze u zavisnosti od vremena setve u fenofazi od drugog kolenca do intenzivnog porasta stabla. Zbog niskih temperatura nije dolazilo do većih simptoma bolesti lista i stabla zato treba obići useve i videti da li su bolesti (pegavosti, rđe i slično) prisutne.

Opširnije...
ZAŠTITA JABUKE

(20. april 2017.) - Na području Srbije zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od cvetovi venu-većina latica opada do kraj cvetanja-sve latice opale (67-69 BBCH).

Opširnije...
19.04.2017. - KAKO POMOĆI BILJKAMA
DA PREBRODE STRESNE USLOVE NISKIH TEMPERATURA

Niske temperature narednih dana će nepovoljno uticati na većinu useva i zasada.

Opširnije...
ZAŠTITA JABUKE


(13. april 2017.) - Na području Srbije jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi od punog cvetanja do precvetavanja (BBCH 65-69).

Opširnije...

<< Prethodna ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 9 10 11 12 13 ... 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... 23 ... 25 ...  Sledeća >>

:: AgroVizija Portal - Zaštita bilja ::