suncokret

Zaštita bilja

Ruma: ZAŠTITA ULJANE REPICE

Ruma: Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u fenofazi 50-53 BBCH: od Ruma (30. mart 2017.) - faze prisutni cvetni pupoljci, još zatvoreni lišćem, do faze cvetni pupoljci na nivou ili iznad najmlađeg lišća.

Opširnije...
Pančevo: ZAŠTITA JEČMA

Pančevo (30. mart 2017.) - Na terenu RC Pancevo usevi ječma se nalaze u fenofazi vlatanja, prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31).

Opširnije...
Vršac: ZAŠTITA JEČMA

Vršac (30. mart 2017.) - U regionu koji pokriva RC Vršac, usevi ozimih ječmova se nalaze u fazi porasta stabljike - faza prvo do drugo kolence formirano (BBCH 31-32).

Opširnije...
Sremska Mitrovica: ZAŠTITA ULJANE REPICE

Sremska Mitrovica (30. mart 2017.) - Uljana repica se na terenu RC Sremska Mitrovica nalazi u fenofazi BBCH skale 52 - cvetni pupoljci slobodni na nivou najmlađeg lišća.

Opširnije...
Beograd: ZAŠTITA JEČMA

Beograd (30. mart 2017.) - Na području delovanja RC Beograd, lokalitet Padinska Skela, ozimi ječam se nalazi u fenofazi BBCH 31, prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

Opširnije...
Bačka Topola: ZAŠTITA JEČMA

Bačka Topola (30. mart 2017.) - Usevi ozimog ječma, na području delovanja RC Bačka Topola, nalaze se u fazi početka rasta stabljike do faze prvog kolenca (najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja) BBCH 30-31.

Opširnije...
Ruma: POJAČANA AKTIVNOST SIVE REPINE PIPE

Ruma (29. mart 2017.) - Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe iz ranijih rokova setve se nalaze u fenofazi koja je izuzetno osetljiva na štete od sive repine pipe (9-10 BBCH: klica probija površinu zemljišta; kotiledoni horizontalno položeni: vidljiv prvi list veličine čiode).

Opširnije...
Novi Sad: ERIOFIDNA GRINJA LESKE

Novi Sad (29. mart 2017.) - Na teritoriji RC Novi Sad zasadi leske se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi pucanja lisnih pupoljaka do faze većina listova otvoreno ali još uvek ne u punoj veličini.

Opširnije...
Zrenjanin: REPINA PIPA

Zrenjanin (29. mart 2017.) - RC Zrenjanin prati pojavu I kretanje sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na lokalitetima Novo Miloševo i Mihajlovo. Prisustvo sive repine pipe registrovano je na starim repištima. Sa porastom temperature očekuje se migracija I let odraslih jedinki pipa prema ovogodišnjim usevima šećerne repe.

Opširnije...
Senta: ZAŠTITA JEČMA


Senta (29. mart 2017.) - Na terenu RC Senta usevi ječma se nalaze u fenofazi vlatanja, prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31).

Opširnije...

<< Prethodna ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 13 14 15 16 17 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26  Sledeća >>

:: AgroVizija Portal - Zaštita bilja ::