suncokret

Zaštita bilja

Sremska Mitrovica: ZAŠTITA ŠLJIVE, TREŠNJE I VIŠNJE

Sremska Mitrovica (16. mart 2017.) - Na terenu RC Sremska Mitrovica koštičave voćne vrste roda Prunus sp. (šljiva, trešnja, višnja) se nalaze u fenofazi BBCH skale 01-03 (početak-kraj bubrenja pupoljaka).

Opširnije...
Pančevo: ZAŠTITA ŠLJIVE


Pančevo (16. mart 2017.) - Na teritoriji RC Pančevo, šljiva se nalazi u fazi: od početka do kraja bubrenja pupoljaka (01-03 BBCH skala).

Opširnije...
Pančevo: POJAVA LUCERKINE BUBE

Pančevo (16. mart 2017.) - Vizuelnim pregledom useva lucerke na punktu Pančevo ustanovljeno je da se lucerka trenutno nalazi u fenofazi intenzivnog porasta (15 cm visine).

Opširnije...
Subotica: ZAŠTITA JABUČASTOG VOĆA

RC Subotica (15. mart 2017.) - Jabučasto voće
Na punktovima osmatranja jabuka se nalazi u fenofazi početka pucanja pupoljaka u zavisnosti od sorte (BBCH 03-07).

Opširnije...
Subotica: ZAŠTITA ULJANE REPICE

RC Subotica (15. mart 2017.) - Uljana repica
Na oglednoj parceli PSS Subotica , vizuelnim pregledom sortnog ogleda uljane repice je ustanovljeno da se uljana repica nalazi u fazi od 9 i više listova po BBCH 19, ponegde se primećuje početak formiranja sekundarnih stabala.

Opširnije...
Zrenjanin: ZAŠTITA ULJANE REPICE

Zrenjanin (15. mart 2017.) - Vizuelnim pregledom useva uljane repice na lokalitetu u Lukićevu (sorta: DK Expower datum setve: 08.09.) koji se nalazi u fazi devet i više razvijenih listova po BBCH skali faza 19, registrovano prisustvo imaga velike repičine pipe (Ceuthorrynchus napi) na 25% pregledanih biljaka. Broj imaga po biljci je 1-2. (Index napada 7,25%)

Opširnije...
Zrenjanin: ZAŠTITA ŠLJIVE

Zrenjanin (15. mart 2017.) - Vizuelnim pregledom zasada šljive na lokalitetu Mihajlovo sorta: Stenlej registrovano bubrenje pupoljaka po BBCH skali faza 01-03 (početak bubrenja pupoljaka, vidljive svetlo braon ljuspice sa obojenim ivicama - kraj bubrenja lisnih pupoljaka, ljuspice odvojene, svetlozeleni pupoljci, podele vidljive).

Opširnije...
Bačka Topola: ZAŠTITA VIŠNJE I ŠLJIVE

Bačka Topola (15. mart 2017.) - Na području delovanja RC Bačka Topola višnja i šljiva se nalaze u fazama: od početka do kraja bubrenja pupoljaka (01-03 BBCH skala).

Opširnije...
15.03.2017. - ZAŠTITA ZASADA ŠLJIVE, VIŠNJE I TREŠNJE

Zasadi koštičavog voća nalaze se u fenofazama bubrenja i pucanja pupoljaka. U ovom periodu neophodno je obaviti tretman u cilju smanjivanja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti koji prezimljavaju na biljkama i to: monilioze (Monilinia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni) i bakterije (Pseudomonas spp.) preparatima na bazi bakra.

Opširnije...
Sombor: ZAŠTITA TREŠNJE I ŠLJIVE

Sombor (13. mart 2017.) - Na području delovanja RC Sombor, trešnja (na punktu Karavukovo, sorte Ferrovia, Kordia i Regina) i šljiva (na punktu Riđica, sorta Čačanska najbolja) se nalaze u fenofazi bubrenja pupoljaka (po BBCH skali 01-03).

Opširnije...

<< Prethodna ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 19 20 21 22 23 24 ... 26  Sledeća >>

:: AgroVizija Portal - Zaštita bilja ::