suncokret

Zaštita bilja

TRETMAN ŠLJIVE

Zrenjanin (09. jun 2017.) - Na području delovanja RC Zrenjanin (lokalitet Mihajlovo) zasadi šljive nalaze se u fazi razvoja ploda (BBCH 77).

Opširnije...
PRISUSTVO KRUŠKINE LISNE GALICE

Vršac (09. jun 2017.) - U zasadu krušaka na loalitetu Vršac, registrovano je prisustvo simptoma na listovima od prisustva kruškine lisne galice (Dasyneura pyri).

Opširnije...
LARVE Scaphoideus Titanus NA VINOVOJ LOZI

Bačka Topola (09. jun 2017.) - Zasadi vinove loze na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi: od kraja cvetanja do bobice rastu do veličine zrna pšenice, grozdovi počinju da vise (BBCH 69-73).

Opširnije...
MERKANTILNI KUKURUZ


Subotica (08. jun 2017.) - Merkantilni kukuruz u zavisnosti od setve se nalazi u fenofazi razvoja listova (8 listova i naviše/ od BBCH 18).

Opširnije...
POJAVA PLAMENJAČE NA SUNCOKRETU

Kikinda (08. jun 2017.) - Na području delovanja RC Kikinda, suncokret se nalazi su fenofazi razvoja BBCH 16-17 (razvijeno 7 do 8 listova po biljci) u zavisnosti od roka setve.

Opširnije...
ŠTETOČINE SOJE


Sombor (08. jun 2017.)  - Na području delovanja RC Sombor, soja se nalazi u fenofazi 4 do 7 listova razvijeno (po BBCH skali 14-17).

Opširnije...
ZAŠTITA MALINE

Užice (08. jun 2017.) - Na Zlatiborskom okrugu zasadi maline sa sortom Vilamet su u završnoj fazi cvetanja, razvoj i početak promene boje plodova, (67 do 81 po BBCH skali).

Opširnije...
02.06.2017. - POJAVA PLAMENJAČE U USEVU SUNCOKRETA

Usled velikih količina padavina koje su bile aktuelne u proteklom periodu primećena je pojava simptoma plamenjače (prouzrokovač Plasmopara helianthi) u usevu suncokreta. Do infekcije dolazi u periodu klijanja i nicanja useva. Stablo je niže u odnosu na zdrave biljke, sa kraćim internodijama i zadebljalo.

Opširnije...
01.06.2017. - PREPORUKE ZA ZAŠTITU ZASADA KRUŠKE

Pregledom zasada kruške može se konstastovati prisustvo svih razvojnih stadijuma prve letnje generacije obične kruškine buve, Cacopsylla pyri (imago, sveže položena jaja i jaja pred piljenjem, mlađi i stariji larveni stadijumi), kao i pojava imaga druge letnje generacije.

Opširnije...
31.05.2017. - PREPORUKE ZA ZAŠTITU ZASADA JABUKA

Učestale padavine u poslednjih nekoliko dana stvorile su povoljne uslove za infekciju patogenom Venturia inaequalis (čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke). Kod proizvođača koji tretmane nisu izveli na vreme ili nisu koristili optimalne kombinacije fungicida već je došlo do pojave simptoma na lišću i delom na plodovima.

Opširnije...

<< Prethodna ... 2 3 4 5 6 7 ... 9 ... 11 ... 13 ... 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... 23  Sledeća >>

:: AgroVizija Portal - Zaštita bilja ::
Copyright © EUROMEDIA PLAN - Sremska Mitrovica 2017. - Sva prava zadržana